Privacybeleid

Naturalia B.V. hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in de privacy verklaring uit welke gegevens we van uw verwerken en waarom we dat doen. Wij raden u aan om ons privacy verklaring zorgvuldig door te lezen?

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Naturalia B.V. gevestigd aan de Ambachtstraat 3a, 7622 AS te Borne, met Kvk nr: 05082657. Naturalia is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy verklaring genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens
Naturalia B.V.
Ambachtstraat 3a
7622 AS Borne

info@naturalia.nl

074-2664060

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die hen (direct of in de combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs-)naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook de inloggegevens van uw Naturalia B.V. en IP-adressen zijn persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Naturalia B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten/producten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hierdoor vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk kunnen verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige personeelsgegevens die u actief aan ons verstrekt in de correspondentie en/of telefonisch
 • Locatiegegevens (IP-adres)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Voor welk doel verzamelen wij uw persoonsgegevens:

Naturalia B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van uw bestelling, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen
 • Verzenden van nieuwsbrieven
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverleningen uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Om goederen en diensten bij u af te leveren

Naturalia B.V., verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoelang bewaren we persoonsgegevens:

Naturalia B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Naturalia B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@naturalia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Naturalia B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Geautomatiseerde besluitvorming:

Naturalia B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Naturalia B.V.) tussen zit. Naturalia B.V. gebruikt eigen software en verschillende standaard software- en computer programma’s en/of –systemen.

Verstrekking van gegevens aan derden:

Naturalia B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Nieuwsbrief

Bij inschrijving van onze nieuwsbrief gebruiken wij uw opgegeven gegevens om onze nieuwsbrief aan u te versturen. Na inschrijving kunt u uw ten alle tijden afmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar info@naturalia.nl of door de afmeldlink in de nieuwsbrief te gebruiken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Naturalia B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze administratie of via info@naturalia.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Naturalia B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Naturalia B.V. hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. Naturalia B.V. neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Naturalia B.V. neemt onder meer maatregelen zoals het versleutelen van financiële gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze verkoop of via info@naturalia.nl.

Wijzigingen privacy verklaring

Naturalia B.V. behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de privacy verklaring. Wij adviseren u deze verklaring met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op www.naturalia.nl/privacy

Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 23-04-2019